Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé jsou jako studnice lásky, které když požádáme, s radostí přijdou a přivinou nás do své milující, léčivé a všeobjímající náruče. Mohou nám pomoci vyřešit problémy se zdravím, milostným životem, zaměstnáním, finanční situací, pomohou nám od vnitřních bolestí, neklidu a tísně ... Rádi přijdou, aby nám poskytli útěchu, vedli nás a někdy nám i hmotně pomohli. Andělé nás skutečně hluboce milují a nedělají rozdíly mezi tím, zda je někdo lepší nebo horší. Svou pomocnou ruku podávají každému z nás bez ohledu na rasu, barvu pleti či vyznání. Vždy věděli, že nestojíme víš ani níž, že nejsme ani lepší ani horší, ani větší ani menší než ostatní duchovní bytosti. Nosíme v sobě stejnou božskou jiskru, kterou v sobě nosí všechna stvoření. Proto stojíme vedle andělů a andělé vedle nás. Andělé stojí při nás, abychom mohli rozvíjet to božské v nás, chtějí uzdravit náš život… Přejí si však, abychom se naučili říkat si o pomoc.

 

Obecně lze říci, že andělé jsou vyšší duchovní bytosti, které Bůh ustanovil jako vůdce, ochránce a pomocníky a užívá je jako své posly, zvěstovatele. Andělé mají lehčí a rychlejší (vyšší) vibrace, jsou tedy většinou pro lidské bytosti neviditelné. Nemají sexuální potřeby, jsou to oboupohlavní bytosti – jejich ženské a mužské aspekty jsou v naprosté rovnováze Nemají ani žádnou reálnou podobu, jsou to duchovní bytosti tvořené z čisté energie, sídlící v duchovním světě a nelze je situovat do možného či představitelného místa. Andělé jsou všude tam, kde je Bůh…

 

Vše, co člověk nedokáže zachytit svými smysly, nahrazuje fantazie a představivost, která přisoudila andělům lidskou podobu možná proto, že se jedná o „živé bytosti“s inteligencí podobnou člověku. Lidé považují anděly za bytosti vzdušné, jejichž křídla symbolizují schopnost absolutním způsobem vládnout času a prostoru.

 

Andělé, stejně jako my lidé, se liší ve svém duchovním růstu podle dosažené úrovně osvícení. Jsou však mnohem víš, než jsme my. Tak jako je na světě velké množství lidských ras, je i množství andělských druhů, přičemž každý se učí a roste na své vlastní duchovní cestě. Někteří andělé se zasvětili lásce, jiní léčení, další ochraně této planety a pod.

 

 Od narození máme všichni svého anděla strážného, který je nám dán ku pomoci a který nás doprovází po celý náš život – opatruje nás, ochraňuje, zahaluje svou láskou, hladí nás… Jeho lásku a pomoc pocítíme tehdy, když se ji otevřeme. Kdybychom jenom věděli, kolik pomoci všude kolem nás v duchovním světě je, necítili bychom se tak osamocení. Na tuto zázračnou pomoc si často vzpomeneme jen v období krize.

 

 Jaký je Váš možný duchovní původ?

 

Připadáte si jiní než ostatní? Máte pocit, jako by jste sem nepatřili? Jako by vás tu zapomněli vaši druhové z jiné planety a vy si říkáte, kdy se pro vás konečně vrátí? Pokud ano, pak jste možná pozemským andělem. Máte-li touhu a nadání léčit a učit druhé, pomáhat jim, a přitom máte potíže srovnat se s materiálním způsobem života a jeho požadavky, trpíte-li v problematických vztazích, máte-li potíže s nadváhou, pak je více než možné, že jste pozemským andělem. Pokud jste navíc ještě přehnaně citliví a odmítáte násilí v jakékoli formě, pak je to dokonce více než pravděpodobné!

 

Avšak ne každý člověk je pozemským andělem. Lidé kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Jejich životy jsou zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům. Chcete-li vědět více, tento následující test vám pomůže určit váš duchovní původ. Odpovědi ano/ne si zapisujte okamžitě, hned jak vás napadnou. Své odpovědi neanalyzujte a neopravujte.

 

 

1. Velmi lehce přibírám na váze. /Právě v tomto období vážím více, než jindy./ Trpím nadváhou.

2. Moji bývalí/nynější partneři jsou narkomani nebo alkoholici.

3. Málokdy poruším nějaké pravidlo.

4. Činí mi potíže říci "ne".

5. Barvím si vlasy./odbarvuji si vlasy./Zesvětluji si vlasy.

6. Raději pomáhám jednotlivcům než skupinám.

7. Mám radši zvířata a rostliny než lidi.

8. Mám keltské kořeny./svým vzhledem působím, že mám keltské kořeny (moje vlasy mají načervenalý nádech, mám pihy, zdravě červenou pleť.)

9. Mám rád kanadské žerty

10. Rád druhé škádlím a dělám jim (ve zdravé míře) naschvály. Mám uličnický pohled.

11. Jsem naprosto nezávislá/ý.

12. Po finanční stránce se buď koupu v penězích nebo trpím hladem. Nic mezi tím.

13. Jsem nerad/a středem pozornosti a na společenských akcích stojím většinou stranou.

14. Vždycky jsem věřil v mimozemské civilizace a UFO a zajímám se o ně.

15. Mám nutkavou potřebu být vůči druhým ohleduplný/á bez ohledu na to, zda to oceňují.

16. Praktikuji reiki nebo jiné formy energetického uzdravování.

17. Moje životní poslání je pro mě mnohem důležitější, než se oženit/vdát a založit rodinu.

18. Moc rád bych zase odešel Domů, protože vím, že Země není mým domovem.

19. Mám za sebou těžkou autonehodu nebo jinou zkušenost, díky níž jsem se ocitl na hranici mezi životem a smrtí.

20. V minulosti jsem byl tak zoufalý/á, že jsem vážně uvažoval/a o sebevraždě./ Mám za sebou pokus o sebevraždu.

21. Změnil jsem své křestní jméno./Intenzivně se zabývám myšlenkou, že si změním své křestní jméno.

22. Moji přátelé a rodina mi říkají: "Jsi jiný/á než dřív. Něco se s tebou stalo. Jsi jako vyměněný/á.

23. Udělal/a jsem nebo právě dělám drastické změny v mnoha oblastech svého života najednou (změna bydliště, profese, rozvod).

24. Mám hluboké duchovní znalosti, které jsem nezískal/a ani četbou, ani prostřednictvím učitelů.

25. I když vím, že se od ostatních liším, přesto s lidmi dobře vycházím a jsem v jejich společnosti rád/a.

26. Jsem si vědom/a, že mám magické schopnosti, kterých dosud nevyužívám.

27. Vzpomínám si na své minulé životy./Zajímám se o starou Atlantídu a dobu krále Artuše.

28. Jsem přesvědčen/a, že jsem byl/a upálena nebo jiným způsobem popraven/a při honu na čarodějnice v době svaté inkvizice.

29. Zabývám se tarotovými kartami nebo astrologií.

30. Přitahují mě přírodní náboženství, jako je šamanismus, wicca, rituály při novoluní a úplňku apod.

 

 

Vyhodnocení:

 

Počet kladných odpovědí určuje, do které kategorie duchovních bytostí patříte. Svá "ano" počítejte odděleně vždy po šesti otázkách.

Jestliže jste u dané šestice odpověděli čtyři a vícekrát, patříte pravděpodobně do dané kategorie vtělených bytostí.

1 - 6 andělé

7 - 12 elementární bytosti (víly, trpaslíci, delfíni, ...)

13 - 18 vesmírné bytosti

19 - 24 nové duše

25 - 30 zasvěcenci, mágové, veleknězi, kouzelníci a šamani

 

 

 

Meditace s Anděli

Občas si říkám, proč nejsem jeden ze šťastlivců, kteří mohou vidět anděly na vlastní oči. Slyšel jsem vyprávění svých přátel o podobách, ve kterých se jim andělé ukázali, přečetl mnoho příběhů z knih. A právě v knihách jsem na své „Proč?“ dostal odpověď. Nejčastější vysvětlení je to, že andělé nejsou hmotné podstaty, nejsou naše materie a protože za normálních okolností můžeme na tomto světě vnímat pouze materiální věci. Přesto je možné jejich přítomnost cítit každý den, kdykoliv na ně jen pomyslíme. Kde? Andělé svá slova vkládají do našich srdcí, do našeho nitra. Musíme být pouze připraveni jejich slova do svých srdcí přijmout a naše srdce musí být otevřeno těmto poselstvím. Pokud je však srdce bolavými zážitky z minulosti uzavřené, a nedovolíme, aby se nás někdo dotkl, nemůžeme pocítit jejich přítomnost. Pouhý rozum, který máme díky logickému a racionálnímu myšlení většinou velmi dobře trénovaný nestačí k tomu, abychom mohli tyto bytosti vnímat. Rovina, ve které můžeme pochopit a poznat svět andělů, je intuice. Zde se odehrávají veškerá hluboká poznání, mystické zkušenosti. Jen přes intuici přijímáme poselství, která nemívají slov a která rozluštíme, ponoříme-li se do jejich vibrací a pokusíme se s nimi souznít v harmonickém souladu. Tichá vnitřní pozornost je cesta, jak vnímat vibrace jemnohmotného světa. Je mnoho různých cvičení, které vedou ke stejnému cíli: dosáhnout stavu uvolnění, kdy rozum ztichne a vnitřní hlas např. moudrosti nebo anděla zní hlasitěji.

 

 

 

 Pro začátek si najděte místo, kde Vás nebude nikdo a nic rušit – dobré je ztišit či vypnout mobilní telefon. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte (mě se osvědčila pozice vleže, při které se daleko snadněji uvolním) a pozvěte anděly a poproste je, aby pomohli procvičit a posílit vaše schopnosti vnímání a svým Světlem vás po celou dobu meditace ochraňovali. Já se na začátku vždy snažím o co nejhlubší fyzické uvolnění. Procházím své tělo krok za krokem a vědomě uvolňuji každou část. Tím zvýším vibrace svého hmotného těla a alespoň trochu se přiblížím vibracím jemnohmotných bytostí. Nejprve se několikrát hluboce nadechněte a vydechněte, poté vnitřními slovy „…má pravá noha je uvolněná a těžká, je těžká“, „... má levá noha je uvolněná a těžká, je těžká“… se od dolních končetin dostávám přes každou část až k temeni hlavy. Pokud Vám nějaká část těla uvolnit nepůjde, napněte ji ještě více, přímo křečovitě, a pak ji najednou povolte – stejně, jako v Jacobsonově relaxační metodě, která je založena na postupném napínání svalstva v jednotlivých oblastech lidského těla. Poté co uvolním tělo, se snažím vyčistit i svou mysl opakováním slov: „Má mysl je prostorná. Má mysl je prostorná, čistá a světlá. Vše v mé mysli má své místo. Má mysl je uvolněná.“. V další chvilce jen sleduji tok myšlenek. Je až neuvěřitelné, jak myšlenky kypí jedna přes druhou. Snažím se je jen sledovat a nezabývat se jimi – jako kdybych stál opodál, jako kdyby ke mně nepatřili, stávám se pozorovatelem a nechávám myšlenky plynout. Zpočátku se zdá, že čím tišší jsem, tím hlasitější myšlenky jsou a já se stávám jejich zajatcem. Hlavou mi běží vše, co jsem během dne zažil a zároveň myslím na to, co mě čeká a na co nesmím zapomenout. Tiché sledování myšlenek se střídá s aktivním. Pokud si všimnu, že opět myslím aktivně, snažím se znovu zaujmout pozici pozorovatele a to bez jakýchkoliv emocí. Absolutně nemá cenu se na sebe v tu chvíli zlobit za to, že mi to nejde. Chce to jen cvičit a cvičit. Časem zjistíte, že je to snazší a snazší. …Takto chvíli myšlenky sledujte, a pak se je pokuste ztišit, asi jako když ztlumíte hlas rádia. Sledujte teď na co se vaše myšlenky zaměřují. Předtím, jste byli zaměřeni na to, co se odehrává ve vaší hlavě. Nyní se zaměřte například na své srdce nebo na jiné své místo v těle. Ponořte se do tohoto vnitřního prostoru a sledujte, co se v něm děje. Pozvěte svého anděla strážného, aby vám pomohl pocítit jeho přítomnost, něžné objetí jeho křídel – relaxujte v jeho nádherné energii.

 

 

 

Jak se setkat se svým andělem (1)

 

Pohodlně si sedněte nebo lehněte.

 

Dýchejte trochu hlouběji než obvykle a na výdech se vždy uvolněte, až se nakonec celé vaše tělo zcela zklidní.

 

Pozvěte svého strážného anděla, aby k vám přišel blíže. Pociťujte, jak vás objímají jeho jemná křídla, a uvolněte se do stavu bezpečí.

 

Zeptejte se svého strážného anděla na jeho jméno. Radujte se z toho, jestli vám jeho jméno vytane na mysli, ale nic si z toho nedělejte, pokud se tak nestane.

 

Zahalte se do lásky a bezpečí svého strážného anděla, začněte si uvědomovat existenci ostatních andělů, pohybujících se okolo vás. Každý z nich má pro vás mnoho lásky.

 

Vdechujte všechnu tu lásku, která je zde pro vás k dispozici. Připomínejte si, že si zasloužíte být milovaní.

 

Když jste připraveni, otevřete pomalu oči.

 

Pročištění a léčení vašeho srdce (2)

 

Pohodlně si sedněte nebo lehněte

 

Zhluboka se nadechněte a výdechem se přesuňte do svého středu.

 

Soustřeďte se na vnější obal svého srdce. Je jemný a zdravý, nebo je drsný, pohmožděný, rozpraskaný, zlomený nebo jakkoli poškozený?

 

Soustřeďte se na vnitřek svého srdce. Je plný lásky, nebo je plný ublížení, zloby a závisti? Jsou zde uvězněny staré nevyřešené události, které čekají na to, až budou uzdraveny?

 

Pozvěte anděly, aby přišli vyléčit vaše srdce, a pociťujte, kolik vám jich přišlo pomoci.

 

Dovolte jim, aby vaše srdce utišili, spravili nebo jakkoli vyléčili.

 

Nechejte je vyjmout vaše srdce a vynést je vzhůru k nádhernému vodopádu. Až budou držet vaše srdce v této vodě, pociťujte a sledujte, jak se odplavují pryč stará ublížení..

 

Tito andělé nyní nesou vaše srdce vzhůru k božské Prapodstatě pro požehnání. Uvolněte se a buďte vnímaví a otevření pro cokoli, co se může stát.

 

Pošlete díky za vše, co jste dostali.

 

Otevřete se, abyste umožnili svému očistnému a požehnanému srdci, aby se vrátilo zpět do vašeho těla.

 

Pociťujte, jak se andělé dotýkají vaší aury tak, aby byla celistvá a vy se cítili v bezpečí.

 

Když jste připraveni, otevřete oči a soustřeďte se na milující myšlenky.

 

Citace z knihy „Světla andělů – Jak nám andělé pomáhají“, autor Diana Cooper, vydalo nakladatelství PRAGMA 2000, z anglického originálu překložila Barbora Šebková, strana 120-121 .

 

 

Jak vnést do svého života vyšší hodnoty (3)

 

 Ve věku Vodnáře, novém zlatém věku, do kterého jsme právě vstoupili, budeme žít na vyšší úrovni uvědomění. Místo zaměřenosti na materiální svět bude naší radostí a potěšením zvyšovat v našem životě vyšší hodnoty. Může to být Svoboda, mír, láska, nadšení, věčnost, vyrovnanost, krása nebo jiné nádherné hodnoty, díky kterým se cítíme dobře.

 

 Jedním způsobem, jak uvést tento proces do pohybu, je vyzvat anděly, aby v našich životech zvýšili hodnoty, na které si přejeme se zaměřit. Toto cvičení k vám přitáhne anděly blíž, aby vám s tím pomohli. 

 

Tiše a klidně seďte. Nadechujte světlo a vydechujte lásku do té doby, až se cítíte být zcela uvolnění a klidní.

 

Rozhodněte se pro jednu nebo dvě vyšší hodnoty, které byste rádi ve svém životě zvýšili.

 

Pozvěte svého strážného anděla a pociťujte, jak vás objímá a podporuje.

 

Na chvíli se zamyslete nad jednou z hodnot, kterou chcete zvýšit.

 

Pozvěte anděla této hodnoty. Můžete tohoto anděla ucítit, vnímat jeho barvu, velikost a způsob, jak se obléká.

 

Požádejte tohoto anděla, aby do vašeho života vnesl více takové hodnoty.

 

Pociťujte, vnímejte a sledujte, jak se váš život touto vyšší hodnotou zaplňuje.

 

Očekávejte, že k vám přijde ještě více této hodnoty.

 

Otevřete oči.

 

 

 

Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí (4)

 

Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit sebehodnotí a sebevědomí. Mnoho lidí zde zadržuje strach. Andělé touží po tom, aby nám nyní mohli pomoci strach uvolnit a pozvednout naše sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.

 

Uvolněte se a utište se.

 

Nadechujte do svého solárního plexu. Vaše nádechy by měly být dlouhé, pomalé, hluboké a stejnoměrné.

 

Představte si, že jdete do svého solárního plexu a nalézáte tam sklepení nebo místnost. Jak vypadá?

 

pozvěte svého anděla, aby vynesl ven jakékoliv staré vzpomínky, obavy nebo negativitu.

 

Dovolte svému andělovi, aby vytáhl ven jakoukoli temnotu, špínu nebo prach

 

buďte si vědomi toho, jak dělá váš anděl zlatou kouli světla a naplňuje ji sebevědomím, oceněním a silou.

 

Když tuto zlatou kouli energie umisťuje do vašeho solárního plexu, vnímejte to.

 

Nadechujte do ní a pociťujte, jak se zvyšuje vaše hodnota a cena.

 

Poděkujte svému andělovi a otevřete oči.

 

 

Archandělé se představují

 

 Jsou jemněhmotné bytosti a existují v netělesné formě bytí v bezprostřední blízkosti pramene a původu Světla, které nazýváme Bohem. Zde v centru existuje nejvyšší vibrace, jež vůbec je, vysílající ty nejjemnější vibrace lásky, které jim substance propůjčuje a které se zhušťují do hmoty teprve ve velké vzdálenosti.

 

Jsou vznešení služebníci Světla a svojí přítomností, svým soucitem a milosrdným jednáním projevujeme Otce-Matku-Boha, jednotu všech věcí.

 

Jsou Božím impulsem lásky, která byla seslána až do Vaší pozemské úrovně, aby vám připomněla vaše vnitřní Světlo a aby znovu zažehla ten téměř vyhaslý plamen. Skrze ně působí různé aspekty Světla a čisté lásky. Pracují na Vašem vývoji na stejné úrovni vědomí jako Nanebevzetí mistři. Je to bod dotyku Světla a hmoty. Nebyli však, na rozdíl od Nanebevzetých mistrů, s výjimkou archanděla Metatrona, nikdy inkarnováni.

 

Naším duchem cestují v noci do míst, kde začíná mizet hmota. Jsou to místa Ducha, Světelné chrámy, které obýváme. Proto nám nejsou cizí a nosíme jejich obrazy ve svém nitru. Zjevují se nám v podstatě, odpovídající našemu obrazu duše o kvalitě Světla, která nimi proniká. To je jazyk, kterým společně hovoříme.

 

Technika, o které bych vám na této stránce rád pověděl, vychází z několika získaných informací a mých vlastních zkušeností. Je vlastně úplně jedno, jaký kdo má postup. Vše vychází z nitra každého z nás a nejdůležitější je víra v to, že to funguje.

 

 

Bílé světlo

Zkuste si představit světlo, které by mohlo duchovně ochránit vás, popřípadě vaše blízké a vlastně cokoliv co budete chtít... Právě představa neboli vizualizace zde hraje hlavní úlohu. Nezáleží na tom, zda máte při vizualizaci otevřené či zavřené oči, je však důležité nesoustředit se příliš silně. Ideální je uvolněné soustředění, aby mohli skrze nás pracovat i andělé. Je bezpečnější vizualizovat si bílé světlo, protože obsahuje všechny barvy spektra. Bílé světlo je ryzí a ochranné a když po určitou dobu použijeme bílé světlo, stáváme se nenapadnutelní. 

 

 

 

Postup je jednoduchý a výsledek je přímo zázračný:

 

 

 

Jak vytvořit ochranné pole kolem své osoby? Představte si, že vaše tělo je obklopeno zářivým bílým Světlem, které vyzařuje směrem od vás. Formou představy může být i bublina, ve které se nacházíte; z jejího obalu opět vyzařuje směrem ven bílé Světlo. Postačí pouhý okamžik ucelené představy a ochranný štít je hotový. Ještě daleko intenzivnější ochranné pole kolem sebe sama vytvoříte, pokud přiložíte střed dlaně jedné ruky (je jedno zda pravá či levá) na pupík a druhou dlaň přiložte na čelo. Po dobu cca 3-5ti minut intenzivně vytvářejte pomocí vizualizace například zářivou bublinu. Nitro svého ochranného pole můžeme přímo srdcem naplnit láskou, léčivými a pozitivními myšlenkami.

 

Ochranné pole lze vytvořit kolem vašeho domu, i vaše auto lze s úspěchem zahalit do bubliny. Skutečně cokoliv si přejete, můžete ochránit zahalením do bílého světla. Ze své zkušenosti mohu doporučit, mimo samozřejmé ochrany sama sebe a druhých, i ochranu vchodu do bytu či domu; ochranu zavazadel – batohů, tašek, kufrů; ochranu zásuvek u psacího stolu; ochranu osobních drobností v době nepřítomnosti...

 

 

 

Nezůstávejte při vytváření Světla sami, požádejte anděly o posílení světelného zahalování, o posílení vyzařovaného Světla. Budou šťastní, když vám mohou pomoci!

 

 

 

Ochrannou sílou můžeme obklopit své přátele, ale i cizí lidi. Pokud víte o někom, že je v nouzi, v nebezpečí, nebo prožívá bolest či smutek, požádejte pro ně anděly o pomoc. Naše prosby a láskyplné myšlenky na druhé umožňují andělům přijít blíže a pomoci jim. Láska a Světlo, které posíláme lidem, zvířátkům, rostlinám či na určitá místa prostřednictvím svých vizualizací, velmi pomáhá, léčí a může zabránit neštěstí. Láska je energie, jež otevírá srdce druhých. Zkuste obklopit světelnou a ochrannou energií celou planetu Zemi. Ucítíte pak nádherný pocit ve svém nitru, jako by k vám celý svět vysílal své díky. Nemyslete si, že troška energie nemůže nic změnit. Síla myšlenky je obrovská. Vzniká tak energie, která když se sečte s energií, kterou vysílají ostatní, vytvoří obrovskou vlnu Světla, která může učinit mohutné změny.

 

 

 

 

 

Použijte intuici a vytvořte si tak svůj vlastní postup, který vám bude blízký...

 

 

Příběh o setkání s Andělem

 

V roce 1962, těsně před svou svatbou, jsem jel na premiéru do Hradce Králové, divadla Drak, kde jsem byl o nějaký měsíc dříve v angažmá. Měl jsem tam pochopitelně kamarády a kolegy, takže po odpoledním představení jsem byl pozván ke stolu. Jeden z kamarádů jménem Karel byl také mým výhledovým svědkem na připravované svatbě. Chtěl jsem se vrátit do Prahy co nejdříve, protože na druhý den jsem už zase měl zkoušku v teplickém divadle. Navíc dnes po tolika letech nevím, v kolik hodin jsem chtěl původně odjet, ale myslím si, že to bylo někdy kolem 18. hodiny. Karel mi ovšem tento spoj rozmluvil, takže jsem chtěl použít další ve 20 hodin, který jsem už nevím proč zmeškal a proto jsem se opět vrátil do hotelu Grand. Ve 22 hodin jsme se vydali s Karlem znovu na nádraží, abych stihl poslední rychlík někdy kolem 22:30 hodin. Vlastně už nevím byl-li to rychlík nebo osobní vlak, spíše osobní, ale to není důležité. Když se vlak pomalu dával do pohybu, připomínal jsem Karlovi účast na svatbě a on mi řekl, že pochopitelně přijede, ale slíbit to určitě nemůže, protože se nikdy neví, zdali budeme živi! Když se vlak rozjel, usadil jsem se do kupé posledního vagonu, sundal kožíšek …bylo to v únoru… a hodlal se trochu prospat, protože brzo ráno jsem měl z Prahy pokračovat do Teplic, kam se mi vůbec až prapodivně nechtělo. V té chvíli vstoupil do kupé mladý průvodčí, kterého nebylo možno v žádném případě přehlédnout protože byl nezvykle hezký. Ptal se mne, zda jsem kuřák, já odpověděl, že ne …tehdy jsem nekouřil…, a on mi s nezvyklou příjemností v hlase doporučil, abych si tedy co nejdříve přesedl do druhého vagonu, kde je to pro mne prý určitě lepší! Poslechl jsem i když jsem se divil, kde se v železničním personálu, zvláště tak mladém, bere tolik zájmu a pochopení, obzvláště mezi muži skoro stejně starými. Když jsem si přesedl, čekal jsem až „hezký průvodčí“ přijde kontrolovat jízdenky, abych mu za jeho péči poděkoval. Průvodčí sice přišel kontrolovat jízdenky, ale byl to docela jiný průvodčí, nějaký mnohem starší a také tak trochu morous.

Vlak ujížděl nocí, já chvílemi podřimoval a znechuceně přemýšlel o zítřejší zkoušce, - byl bych dal nevím co, kdybych druhý den do Teplic nemusel. Seděl jsem na pravé straně vozu ve směru jízdy, na levé straně seděly starší děti, které v Nymburce vysedly a přesedly patrně na jiný vlak, protože jely do hor na lyže. Rovněž v Nymburce přisedli vojáci, patrně kapela, a usedli do posledního vagonu, kde se kouřilo a kde jsem původně seděl i já. Po výstupu dětí zbyl na levé straně sedící muž, který se zvedl a šel si sednout ke mně, protože prý v nočním vlaku nerad sedí sám …a v tu chvíli se to stalo!

Příšerný náraz, úděsná tříšť všelijakých úlomků, vše zaplavující pára a já cítil na levé straně prudký závan ledového vzduchu a také jsem cítil, jak se vagon se mnou naklání na pravou stranu k zemi. Vím, že jsem si v tu chvíli řekl, tak to je srážka vlaků, to je můj konec, chraň alespoň oči! Pak nastalo nehybné ticho a já si uvědomil, že jsem živý, protože kdesi podél vlaku běhali lidé a křičeli, abychom vylézali z okýnek, která byla pochopitelně na dranc, - pak se ozýval křik, pláč, bylo to strašné. Ten člověk, co si přisedl ke mně naproti, mi pomáhal vylézt z okénka a pak zase já jemu, - nevím už nic, byl jsem v šoku. Později, když jsem se trochu vzpamatoval a čekal spolu s ostatními na záchranky, jsem se dozvěděl, že proti nám jel těžkotonážní nákladní vlak, kterému vykolejily poslední dva vagony, kterými strhával koleje, vedení a vytloukal vagony našeho vlaku. Levá část našeho vagonu, kde pět minut před tím seděly ty děti a ten muž, byla zcela utržená, rovněž tak zcela zničen i s vojáky hudebníky byl také poslední vagon ve kterém jsem seděl a chtěl sedět, nebýt toho laskavého „hezkého průvodčího“ – Anděla Strážného, kterého jsem osobně poznal. Pochopitelně jsem druhý den do Teplic nejel, protože jsem měl otřes mozku a moje léčení trvalo přesně měsíc, …právě do dne, kdy jsem měl 3. března svatbu.